Lyrics for Love Rescued Me 主爱拯救了我

69 / 100

This is the lyrics for Love Rescued Me 主爱拯救了我 zu ai zhengjiu le wo

Mandarin version
您永永远远不停的爱我 ni yong yong yuan yuan bu ting de ai wo
我微弱时 您扶持我 wo wei ruo shi nin fu chi wo
您的爱何等伟大奇妙 ni de ai he deng wei da qi miao
您永不离开我 始终不离弃我 nin yong bu li kai wo shi zhong bu li qi wo

您说我是您心爱的人 ninshuo woshi nin xinai de ren
我的一举一动 您都关怀 wode yijujidong nindou guanhuai
您爱我直到天涯海角 nin ai wozhidao tianyahaijiao
言语不能述说您的大恩 yanyu buneng shushou ninde daen

您带走我的伤痕忧愁 nin daizuo wo de shangheng youchou
在十架上宝血洗净我罪 zai shijiashang baoxue xijing wo zui
我心灵被更新 丰盛生命我领受 wo xinling bei gengxing fengsheng shengming wo lingshou

耶稣我爱您 深深地爱您 yeshu wo ai ni shengshengde ai ni
因为您先爱我 yinwei nin xian aiwo
我的罪得赦免 我的心得安慰 wo de zui de shemian wo de xin de anwei
大爱拯救了我 da ai zhengjiu le wo

Hokkien version
您永永远远不停的爱我
我一软弱 您扶持我
您的爱何等伟大奇妙
您永不离开我 永远不放弃我

You love me forever
When I am weak, you hold me up
Your love is great and amazing
You never leave or forsake me

您说我是您心爱的人
我的一举一动 您都关怀
您爱我直到天涯海角
言语讲说不尽您的大恩

You said that I am your beloved
My every move, You care
You love me to the end of the world
Words cannot express your unending grace

您拿走我的伤痕忧愁
十字架上宝血洗清我罪
我心灵得更新 丰盛生命我领受

You took away my hurt and sadness
The blood on the Cross cleansed my sins
My soul is renewed, abundant life I receive

耶稣我爱您深深地爱您
因为您先爱我
我的罪得赦免 我的心得安慰
大爱拯救了我

Jesus I love you deeply
Because you first love me
My sins have been pardoned, my heart has received comfort
Agape has rescued me

Words & music: Karen Lim
Copyright 2006 New Creation Church Singapore

看称义专辑里其他的歌曲